ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο φιλοδοξεί να ενισχύσει τους μηχανισμούς προστασίας, παρακολούθησης και πρόληψης, καθώς και να συμβάλει στην καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους και των ομοφοβικών, αμφιφοβικών, τρανσφοβικών και ιντερφοβικών διακρίσεων και βίας. Για τον σκοπό αυτό, θα επιχειρήσει: (α) να διευρύνει τις γνώσεις και να αναπτύξει τις δεξιότητες των επαγγελματιών δημοσίων φορέων προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες της ΛΟΑΤΙ+ κοινότητας και (β) να δημιουργήσει ένα δίκτυο φορέων και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών που θα λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας για τα ΛΟΑΤΙ+ άτομα

Το έργο FAROS επιδιώκει να πετύχει τους εξής στόχους:

Να βελτιώσει τις γνώσεις

των επαγγελματιών δημοσίων φορέων πάνω σε θέματα που απασχολούν τη ΛΟΑΤΙ+ κοινότητας και τους τρόπους στήριξης των ΛΟΑΤΙ+ ατόμων.

Να ενδυναμώσει τη συνεργασία και την κατανόηση

μεταξύ των ΛΟΑΤΙ+ και μη-ΛΟΑΤΙ+ οργανώσεων, των δημόσιων φορέων και άλλων ενδιαφερομένων, ούτως ώστε να μπορούν να αντιδρούν συντονισμένα σε περιστατικά διακρίσεων και κακοποιητικών συμπεριφορών. 

Να ενισχύσει την ικανότητα των επαγγελματιών δημοσίων φορέων

να αναγνωρίζουν και να υποστηρίζουν κατάλληλα ΛΟΑΤΙ+ άτομα που έχουν πέσει θύματα εγκλημάτων μίσους, ομοφοβικών, αμφιφοβικών, τρανσφοβικών και ιντερφοβικών διακρίσεων και βίας.

Να αυξήσει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού

 αναφορικά με στερεότυπα και αρνητικά αφηγήματα που στρέφονται κατά των ΛΟΑΤΙ+ ατόμων.

Πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι του έργου FAROS:

Θα πραγματοποιηθούν ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups)

και μία διαδικτυακή έρευνα με τη συμμετοχή επαγγελματιών και ΛΟΑΤΙ+ ατόμων, προκειμένου να εντοπιστούν τα κενά μεταξύ των κοινωνικών αντιλήψεων και της πραγματικότητας.

Θα δημιουργηθεί ένας οδηγός

για επαγγελματίες δημοσίων υπηρεσιών.

Θα διοργανωθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια για

επαγγελματίες στην Αθήνα, καθώς και σε κέντρα υποδοχής προσφύγων σε νησιά του Αιγαίου και στον Έβρο.

Θα αναπτυχθεί μία online πλατφόρμα δικτύωσης

με σκοπό να αποτελέσει δίχτυ ασφαλείας για την ΛΟΑΤΙ+ κοινότητα και συγχρόνως έναν μηχανισμό παρακολούθησης και προστασίας.