Πρόσκληση σε ομάδα εστιασμένης συζήτησης: Επαγγελματίες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups) που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «FAROS – Feature A protective environment fOr lgbti+personS».

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας, παρακολούθησης και πρόληψης των περιστατικών διακρίσεων και βίας προς ΛΟΑΤΚΙ άτομα και των εγκλημάτων μίσους, και η βελτίωση της πρόσβασης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, μέσω της ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων των κρατικών λειτουργών, καθώς και της ανάπτυξης ενός δικτύου ενδιαφερομένων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στην Ελλάδα από το ΚΜΟΠ, το Orlando LGBT+, την Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, τη Θετική Φωνή, τις Οικογένειες Ουράνιο Τόξο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε συνεργασία με το Πολύχρωμο Σχολείο, και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ιθαγένεια και Ισότητα (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα ομάδα εστιασμένης συζήτησης απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχοκοινωνικής στήριξης (ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές-ριες, κοινωνικούς λειτουργούς) που εργάζονται σε δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες.

Βασικός στόχος της ομάδας εστιασμένης συζήτησης είναι η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με την πρόσβαση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, τις στάσεις και τις αντιλήψεις, καθώς και τις πιθανές ανάγκες για επιμόρφωση και υποστήριξη των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα σε σχέση με αυτά τα ζητήματα.

H ομάδα εστιασμένης συζήτησης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Tετάρτη 3 Ιουνίου, στις 17.00.

Για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/nBEue2uQtAxLMpeb8

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνήσετε στο contact@orlandolgbt.gr

 

thumbnail of focus-group-invitation_orlando