Πρόσκληση FAROS
News

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΗΜΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΛΟΑΤΚΙ+ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

Η Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας σας προσκαλεί στη δεύτερη διήμερη συμμετοχική εκδήλωση «ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες, Δημόσιοι Φορείς και Υπηρεσίες», η οποία θα πραγματοποιηθεί

Read More »
FAROS πρόσκληση σε εκδήλωση
News

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΑΤΚΙ+ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

Η Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας σας προσκαλεί σε διήμερη συμμετοχική εκδήλωση με θέμα «Η πρόσβαση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε δημόσιους φορείς και

Read More »
FAROS invitation
News

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ομάδα εστιασμένης συζήτησης (focus group) που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «FAROS – Feature A protective environment fOr

Read More »
FAROS invitation
News

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε ομάδα εστιασμένης συζήτησης (Focus Group) στο πλαίσιο του προγράμματος “FAROS – Feature A protective enviRonment fOr lgbti+

Read More »